Everest Legal | Blog

Evaluatie Wet Bestuur en Toezicht 2013

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht NV/BV in werking getreden. Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat de wet inclusief de amendementen na drie jaar zal worden geëvalueerd. Aanleiding voor de evaluatie was met name de beperking van het door één persoon uit te oefenen aantal toezichtfuncties bij…
Lees meer
12 januari 2018/door Cok Zijerveld

Rechtspersoonlijkheid beschermt niet altijd, DGA persoonlijk aansprakelijk

De Hoge Raad heeft in diverse arresten bevestigd dat alleen de vennootschap aansprakelijk kan zijn voor schade die voortvloeit uit een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of uit een onrechtmatige daad. Echter, het hof Arnhem-Leeuwarden heeft in haar arrest van 14 februari 2017 geoordeeld dat er onder bijzondere omstandigheden ook ruimte is voor persoonlijke aansprakelijkheid van een…
Lees meer
8 december 2017/door Cok Zijerveld

Grensoverschrijdende omzetting – vrijheid van vestiging – Uitspraak HvJ EU

Op 25 oktober 2017 heeft het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de uitbreiding van de mogelijkheden tot grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen. In het arrest van de HvJ EU, waarbij een Poolse vennootschap wordt omgezet naar een Luxemburgse vennootschap, worden de werkelijke activiteiten (ook na omzetting) in Polen…
Lees meer
17 november 2017/door Cok Zijerveld

Uitgebreider cliëntonderzoek nodig volgens vierde Europese anti-witwasrichtlijn

Banken, financiële ondernemingen en verschillende andere beroepsgroepen moeten meer aandacht besteden aan de risico’s op witwassen en financieren van terrorisme. Zo moet cliëntonderzoek uitgebreider. Dat staat in het wetsvoorstel van de ministers Jeroen Dijsselbloem (Financiën) en Stef Blok (Veiligheid en Justitie) ter implementatie van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn, die afgelopen vrijdag…
Lees meer
19 oktober 2017/door Cok Zijerveld

Artikel Everest Legal in Ondernamen over familiebedrijven

In de laatste editie van het blad Ondernamen, met als thema familiebedrijven, staat een interview met Cok Zijerveld die vertelt hoe het is om als notaris te werken voor familiebedrijven; Cok is hierin gesprek met Jasper van Duuren van Van Duuren Districenters, een succesvol familiebedrijf sinds 1892. Klik hier om het artikel te lezen.
Lees meer
4 juli 2017/door Cok Zijerveld

Uitstel “UBO-register” – invoering 4e Europese anti-witwasrichtlijn

De invoering in Nederland van het zogenaamde “UBO-register” is uitgesteld. Het ministerie van Financiën liet op 23 juni 2017 weten dat het wetsvoorstel pas in de tweede helft van 2017 wordt verwacht. Het UBO-register vloeit voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn.  Deze richtlijn is op 26 juni 2017 geïmplementeerd in de lidstaten. Deze deadline voor het invoeren van het UBO-register…
Lees meer
29 juni 2017/door Cok Zijerveld
Toon Meer