Everest Legal | Blog

Nieuwe WWFT 2018 binnenkort van kracht!

Op 10 juli 2018 is het wetsvoorstel ter implementatie van de vierde anti-witwasrichtlijn door de Eerste Kamer aangenomen. Notariskantoren, alsook andere instellingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen, krijgen in deze wet nieuwe verplichtingen opgelegd. Ook zijn de begrippen UBO, pseudo-UBO en PEP veranderd, danwel toegevoegd. UBO-definitie Op…
Lees meer
12 juli 2018/door Cok Zijerveld

GCV adviseert over EU-richtlijn grensoverschrijdende herstructurering

De Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) is blij met het richtlijnvoorstel van de Europese Commissie met betrekking tot grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van vennootschappen. De praktijk heeft namelijk behoefte aan een wettelijke regeling op dit gebied. De GCV heeft namens de KNB en de NOvA advies (pdf) uitgebracht over het richtlijnvoorstel. De interpretatie van…
Lees meer
4 juli 2018/door Cok Zijerveld

De valkuilen van de 403-verklaring

Een vennootschap of rechtspersoon is normaliter niet aansprakelijk voor de schulden van een ander. Echter kan dit wel op grond van artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek, de zogenoemde 403 verklaring. Een 403 verklaring is een verklaring waarin een moedermaatschappij zich garant stelt voor een dochteronderneming. Meestal is het gevolg dat de dochter geen jaarrekening meer hoeft op te stellen en te…
Lees meer
28 juni 2018/door Cok Zijerveld

Bescherming tegen negatieve erfenis moet beter

Een op de tien huishoudens in Nederland zou problematische schulden hebben en ruim 94.000 mensen hebben zich vorig jaar aangemeld bij schuldhulpverlening. Dat meldde de branchevereniging voor schuldhulpverlening op 29 mei. Gek genoeg kunnen die schulden zijn ontstaan door het krijgen van een erfenis. de wettelijke regeling / aanvaarden of verwerpen Erfgenamen zijn als ze de nalatenschap aanvaarden…
Lees meer
8 juni 2018/door Cok Zijerveld

Vermogende oma blijkt failliet….

Het was een lieve oma. Ze had nog nooit rood gestaan en alle rekeningen werden op tijd betaald. Met kerst gaf ze alle kleinkinderen een vijfguldenmunt en later een eurobriefje. Ze had een gevulde spaarrekening en een eigen huis. Toch bleek ze na haar overlijden eigenlijk failliet te zijn. Hoe kan dat? Haar echtgenoot was overleden in 1988. In het testament van opa stond dat het hele vermogen het…
Lees meer
19 februari 2018/door Cok Zijerveld

Slotdocument Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Van Manen)

Op 29 januari 2018 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (“de Commissie”) haar Slotdocument gepubliceerd. Dit vierde en tevens laatste rapport is een document waarin de Commissie terugblikt op de werkzaamheden die zij de afgelopen vier jaar heeft verricht en ingaat op een aantal actuele corporate governance vraagstukken die nadere aandacht zullen vragen in de toekomst, zoals: …
Lees meer
8 februari 2018/door Cok Zijerveld
Toon Meer