Everest Legal | Blog

Vermogende oma blijkt failliet….

Het was een lieve oma. Ze had nog nooit rood gestaan en alle rekeningen werden op tijd betaald. Met kerst gaf ze alle kleinkinderen een vijfguldenmunt en later een eurobriefje. Ze had een gevulde spaarrekening en een eigen huis. Toch bleek ze na haar overlijden eigenlijk failliet te zijn. Hoe kan dat? Haar echtgenoot was overleden in 1988. In het testament van opa stond dat het hele vermogen het…
Lees meer
19 februari 2018/door Cok Zijerveld

Slotdocument Monitoring Commissie Corporate Governance Code (Commissie Van Manen)

Op 29 januari 2018 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (“de Commissie”) haar Slotdocument gepubliceerd. Dit vierde en tevens laatste rapport is een document waarin de Commissie terugblikt op de werkzaamheden die zij de afgelopen vier jaar heeft verricht en ingaat op een aantal actuele corporate governance vraagstukken die nadere aandacht zullen vragen in de toekomst, zoals: …
Lees meer
8 februari 2018/door Cok Zijerveld

Een nieuwe stap in de invoering van het UBO-register in Nederland

Het UBO-register stond al eerder in onze blog van 29 juni 2017 centraal. Nu, ruim een half jaar later, is er een volgende stap gezet in het proces van de invoering van het UBO-register. Met een op 31 januari 2018 uitgebracht concept-besluit publiceert de regering een UBO-definitie. Deze definitie maakt duidelijk welke categorieën personen aangemerkt moeten worden als UBO’s (Ultimate Beneficial Owners,…
Lees meer
6 februari 2018/door Cok Zijerveld

Evaluatie Wet Bestuur en Toezicht 2013

Op 1 januari 2013 is de Wet aanpassing regels bestuur en toezicht NV/BV in werking getreden. Tijdens de parlementaire behandeling in de Eerste Kamer heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat de wet inclusief de amendementen na drie jaar zal worden geëvalueerd. Aanleiding voor de evaluatie was met name de beperking van het door één persoon uit te oefenen aantal toezichtfuncties bij…
Lees meer
12 januari 2018/door Cok Zijerveld

Rechtspersoonlijkheid beschermt niet altijd, DGA persoonlijk aansprakelijk

De Hoge Raad heeft in diverse arresten bevestigd dat alleen de vennootschap aansprakelijk kan zijn voor schade die voortvloeit uit een tekortkoming in de nakoming van een verbintenis of uit een onrechtmatige daad. Echter, het hof Arnhem-Leeuwarden heeft in haar arrest van 14 februari 2017 geoordeeld dat er onder bijzondere omstandigheden ook ruimte is voor persoonlijke aansprakelijkheid van een…
Lees meer
8 december 2017/door Cok Zijerveld

Grensoverschrijdende omzetting – vrijheid van vestiging – Uitspraak HvJ EU

Op 25 oktober 2017 heeft het Europese Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ EU) een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot de uitbreiding van de mogelijkheden tot grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen. In het arrest van de HvJ EU, waarbij een Poolse vennootschap wordt omgezet naar een Luxemburgse vennootschap, worden de werkelijke activiteiten (ook na omzetting) in Polen…
Lees meer
17 november 2017/door Cok Zijerveld
Toon Meer