Artikelen door Lennart van Oirschot

Werkstudenten (1,5 – 2 dagen per week)

Voor onze praktijk ondernemingsrecht en personen- en familierecht zijn we op zoek naar gemotiveerde studenten notarieel recht in de laatste fase van hun studie die gedurende een aantal maanden circa twee dagen in de week beschikbaar zijn als werkstudent. Vanuit het ondernemingsrecht verrichten we brede werkzaamheden, zoals fusies en overnames, herstructureringen en het oprichten van […]

Verankering van Nederlandse Franchise Code (NFC) in wet

Minister Kamp van Economische Zaken gaat de Nederlandse Franchise Code (“NFC”) wettelijk verankeren. Dat betekent dat de gedragsregels die daarin zijn opgesteld verplicht worden voor franchisegevers en -nemers.
Kamp liet eerder al weten dat de code zo belangrijk is dat naleving moet worden gewaarborgd. Hij gaf de sector eerst de ruimte om een manier te vinden om code na te leven zonder wettelijke verplichting, maar zover is het dus niet gekomen.

Uitkomsten jaarlijks rapport over naleving van de Corporate Governance Code

De Monitoring Commissie Corporate Governance Code (” de Commissie”) heeft haar jaarlijkse rapport 2016 (over boekjaar 2014) op 11 februari 2016 gepubliceerd.
Het verslag van de Commissie bestaat uit 3 onderdelen: 1) een onderzoek naar de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code (“Code”) in het boekjaar 2014, 2) een onderzoek naar beschermingsmaatregelen en 3) een onderzoek naar de internationale context van de Code.