Erfenis

Wijze van aanvaarden

Als u een erfenis ontvangt, moet u goed nadenken over de wijze van aanvaarden. U wilt niet aansprakelijk worden met uw privé vermogen voor een eventueel tekort. Laat u daarom zo snel mogelijk goed voorlichten. Hiervoor kunt u bij ons terecht.

Wanneer u een erfenis beneficiair aanvaardt, moet u zorgen voor een boedelbeschrijving en de vereffening van de nalatenschap. Deze moet u ter inzage leggen bij de boedelnotaris voor de schuldeisers. Op uw verzoek treden we op als boedelnotaris of vereffenaar van de nalatenschap.

Opstellen verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht is niet verplicht maar is wel bijna altijd noodzakelijk. Een bank of andere officiële instantie wil immers zeker weten wie de erfgenamen zijn voordat tegoeden worden vrijgegeven. Wij controleren of er een testament is gemaakt en leggen de conclusies vast in een verklaring van erfrecht.

Afwikkelen nalatenschap

De afwikkeling van een nalatenschap is veel werk en kan langere tijd duren. Soms zijn zaken onduidelijk voor erfgenamen of zijn er tegengestelde belangen. Het praat soms iets makkelijker als een notaris tijdens een overleg aanschuift om zaken te verduidelijken of om creatieve oplossingen aan te dragen. Zo kan de afwikkeling van de nalatenschap soepeler verlopen.

Misschien ziet u ontzettend op tegen de afwikkeling van een nalatenschap. Wij kunnen dit van u overnemen. Van het zorgen voor een discrete ontruiming van de woning en het doen van de aangifte erfbelasting tot het organiseren en berekenen van de boedelverdeling.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Informeer naar wat Everest Notariaat voor u of uw organisatie kan betekenen.