Testament

Testament

Iedereen heeft een nalatenschap. Dat zijn alle bezittingen en schulden die u achterlaat wanneer u overlijdt. De nalatenschap wordt verdeeld onder uw erfgenamen.

In een testament geeft u aan wie uw erfgenamen zijn en welk deel zij krijgen. Als u een partner heeft en kinderen, kan in een testament de positie van uw kinderen of uw partner worden verstevigd. Hebt u geen testament, dan bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. In een testament kunt u bijvoorbeeld:

  • uw erfgenamen aanwijzen;
  • een regeling opnemen voor uw partner / echtgenoot;
  • een executeur aanstellen en de beloning regelen;
  • legaten opnemen bijvoorbeeld van uw inboedel of een geldbedrag aan een goed doel;
  • zorgen dat de erfenis het privé bezit blijft van de ontvanger;
  • een keuze opnemen voor het Nederlandse recht;
  • een voogd aanwijzen voor een minderjarig kind;
  • een bewindvoerder aanwijzen die de erfenis gaat beheren voor een verkrijger.

Bespreek ten minste één keer per vijf jaar uw testament met uw notaris. Graag beoordelen wij uw huidige testament voor u.

Naleving testament

Wie een testament maakt, wil dat het ook zorgvuldig wordt nageleefd. De persoon van de executeur of bewindvoerder is daarbij doorslaggevend. Helaas verloopt de uitvoering niet altijd vlekkeloos. Wij zijn deskundig in het afwikkelen van een nalatenschap. Wij staan voor een respectvolle en doortastende behandeling van uw nalatenschap en zijn graag beschikbaar om als executeur op te treden.

Een testament is een goede investering. Het is een prettig idee als belangrijke zaken voor na uw overlijden, goed zijn geregeld. Zo worden problemen in de afwikkeling zoveel mogelijk voorkomen. Wij zijn gewend om met u mee te denken en ingewikkelde zaken helder uit te leggen.

Kijk voor meer informatie op www.notaris.nl

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Informeer naar wat Everest Notariaat voor u of uw organisatie kan betekenen.