Organisaties en ondernemers

Wij leveren expertise en advies op het gebied van:

  • Oprichting onderneming / opstellen / wijziging statuten (B.V., N.V.
    coöperatie, stichting, vereniging, V.O.F., C.V. en maatschap
  • Opstellen van overeenkomsten
  • Bedrijfsovername
  • Herstructureren / joint venture / fusie / splitsing / zetelverplaatsing
  • Corporate governance

Opstellen van overeenkomsten

Buiten het opstellen van notariële akten is Everest Notariaat uw complete adviseur als het aankomt op het opstellen van aanvullende overeenkomsten zoals het opstellen en adviseren omtrent aandeelhoudersovereenkomsten, koopovereenkomsten, licentieovereenkomsten, managementovereenkomsten en werknemersparticipatiestructuren.

Joint venture

De gemiddelde onderneming bestaat uit een groep van vennootschappen en/of rechtspersonen. Het is van groot belang om voor de juiste inrichting en verhouding tussen deze entiteiten te kiezen, denk bijvoorbeeld aan de statuten, de onderlinge samenwerking binnen de groep, de corporate governance (bestuur en toezicht) en de strategische / commerciële plannen.

Ook de eventuele joint ventures of samenwerking met andere ondernemingen verdienen aandacht. Everest Notariaat assisteert en adviseert u bij het identificeren van de financiële, fiscale en corporate governance doelen binnen een joint venture.

Hoe kunnen we u van dienst zijn?

Informeer naar wat Everest Notariaat voor u of uw organisatie kan betekenen.