Plaatsvervulling in het erfrecht

Eén van uw erfgenamen overlijdt eerder dan u, wat nu? Wie erft er dan het deel van die erfgenaam en wilt u dat wel?