Administratievoorwaarden niet in beton gegoten

Onlangs is er een opmerkelijke uitspraak geweest met betrekking tot het verlangen van een enig certificaathouder richting een betreffend stichting administratiekantoor (“STAK”) om tot decertificering van aandelen over te gaan.