Wie regelt uw zaken, bijvoorbeeld als u dement wordt en er geen levenstestament is?

Bewind, mentorschap en curatele; drie wettelijke beschermingsmogelijkheden.