Wijzigingen bedrijfsopvolgingsfaciliteiten bevestigd na onderzoek

Op basis van vervolgonderzoek geen nieuw beleid ten opzichte van de voorgestelde maatregelen in de Voorjaarsnota 2023.