De digitale algemene vergadering permanent geregeld?

Op 7 december jl. is een voorontwerp voor een permanente regeling van de digitale algemene vergadering ter consultatie gelegd.