Controle NOW-regeling 1

Als gevolg van de coronacrisis konden organisaties bij het UWV een voorschot aanvragen op de loonkosten over de maanden maart, april en mei. Nu is het tijd om de balans op te maken en een definitieve eindafrekening vast te stellen.