Gevolgen voor vergunningen bij fusies en splitsingen

In bepaalde ondernemingen zijn vergunningen essentieel voor de uitoefening van hun activiteiten.
In geval van een fusie of splitsing van een dergelijke onderneming is het vaak wenselijk dat de bestaande vergunningen in eigendom overgaan op de verkrijgende vennootschap. In onze blog leest u hoe dat in zijn werk gaat.