Van noodwet naar nieuwe wet: Digitalisering van de algemene vergaderingen

Met de introductie van het wetsvoorstel digitale algemene vergadering privaatrechtelijke rechtspersonen zal het weer mogelijk worden om volledig digitaal te vergaderen. In dit blog leest u hoe u gebruik kunt maken van deze regeling.