Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Op dinsdag 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies aangenomen. De nieuwe wet volgt op een reeks eerder genomen maatregelen door de Belastingsdienst om de fiscale transparantie te verbeteren.