Everest Legal | Blog

Meer bevoegdheden voor Kamer van Koophandel

Een aantal jaar geleden is de Handelsregisterwet 2007 geëvalueerd. De resultaten van de evaluatie zijn in 2013 aangeboden aan de Tweede Kamer en hebben geleid tot een wetsvoorstel waarin de bepalingen omtrent het handelsregister worden gewijzigd. In juni van dit jaar is het wetsvoorstel aangenomen door de Eerste en de Tweede Kamer. Het doel van de nieuwe wet is de versterking van de rechtszekerheid…
Lees meer
12 juli 2019/door Cok Zijerveld

Moeten gehuwden met kinderen nog wel een testament maken of is alles voor hen al in de wet geregeld?

Ook voor gehuwden (of geregistreerde partners) met kinderen kan het, ondanks het bestaan van de wettelijke verdeling als basisvoorziening in de wet, verstandig zijn om een testament te maken. Wanneer binnen een huwelijk één van de echtgenoten overlijdt en de andere echtgenoot als langstlevende achterlaat, samen met één of meer eigen kinderen, geldt de wettelijke verdeling. De wettelijke verdeling…
Lees meer
8 juli 2019/door Cok Zijerveld

Kritiekpunten op het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen.

‘’Het huidige personenvennootschapsrecht dient gemoderniseerd te worden’’. Daarmee openen de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV) hun advies over het Wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen. Dit Wetsvoorstel is in consultatie gegeven op 21 februari 2019. In een notendop bepaalt het Wetsvoorstel dat iedere personenvennootschap…
Lees meer
14 juni 2019/door Cok Zijerveld

Status centraal aandeelhoudersregister (CAHR)

De bestrijding van financieel-economisch criminaliteit is een actueel en veelbesproken onderwerp. Om criminaliteit waarbij er gebruik wordt gemaakt van verschillende vennootschappen (lees hiervoor verder: een BV) goed tegen te kunnen gaan, is het allereerst van belang om een duidelijk beeld te krijgen hoe de vennootschap er achter de schermen uitziet. Een belangrijke speler bij de vennootschap…
Lees meer
10 mei 2019/door Cok Zijerveld

UBO-register januari 2020 in werking

De UBO-wetgeving is meer dan eens onderwerp van gesprek geweest in onze blogs. Afgelopen week is er opnieuw "vooruitgang" geboekt op het gebied van invoering van het UBO-register. Op donderdag 4 april heeft minister Hoekstra het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren bij de Tweede Kamer ingediend. Vanaf januari 2020 zal het UBO-register in Nederland in werking treden Het doel van het…
Lees meer
5 april 2019/door Cok Zijerveld

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: het Wetsvoorstel personenvennootschappen 3.0

Een kijkje in Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek leert ons dat de wetgeving voor de personenvennootschap sterk verouderd is. De regeling stamt uit 1838 en het oud Nederlands is maar moeilijk te begrijpen. Daarnaast zijn de maatschappelijke opvattingen over personenvennootschappen sinds die tijd erg veranderd. Het huidige recht stemt daardoor niet altijd overeen met de hedendaagse praktijk. Hoog tijd…
Lees meer
22 maart 2019/door Cok Zijerveld
Toon Meer