Blog

Digitaal oprichten van een B.V.

We hebben in eerdere blogs al aandacht besteed aan de Europese richtlijn die het mogelijk maakt om een besloten vennootschap (B.V.) volledig digitaal op te richten.
Inmiddels is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.

Verplichte regeling voor ontstentenis en belet

Vanaf 1 juli 2021 zijn stichtingen en verenigingen verplicht om een regeling op te nemen omtrent de wijze waarop in de uitoefening van taken en bevoegdheden wordt voorzien, in geval van ontstentenis en belet van alle bestuurders.