Blog

One-tier board; wet buiten werking…

Het benoemen van uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders voor de vereniging, stichting, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij, ofwel het instellen van een one-tier board, is helaas nog steeds niet mogelijk. Wat is er aan de hand?

Winstbewijzen: ik wens u veel personeel!

Uw werknemers stimuleren en belonen door hen te laten participeren, kan op vele manieren. Heeft u al eens gedacht aan het uitgeven van winstbewijzen? Een interessant instrument!

Turboliquidatie: op weg naar meer transparantie

Als gevolg van de coronacrisis wil de Minister voor Rechtsbescherming een tijdelijke wijziging aanbrengen omtrent de turboliquidatie met als doel meer transparantie, het verbeteren van de rechtsbescherming van schuldeisers en het efficiënter bestrijden van misbruik.