Blog

Verplichte regeling voor ontstentenis en belet

Vanaf 1 juli 2021 zijn stichtingen en verenigingen verplicht om een regeling op te nemen omtrent de wijze waarop in de uitoefening van taken en bevoegdheden wordt voorzien, in geval van ontstentenis en belet van alle bestuurders.

De BV met een maatschappelijk doel

Om de ambities van ondernemingen met een maatschappelijk of sociaal doel optimaal te behalen, is een wetsvoorstel ingediend waarin een aparte juridische ondernemingsvorm wordt geïntroduceerd.