Blog

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies

Op dinsdag 17 december 2019 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel Implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies aangenomen. De nieuwe wet volgt op een reeks eerder genomen maatregelen door de Belastingsdienst om de fiscale transparantie te verbeteren.

Implementatie UBO-register uitgesteld

Het voornemen was om het UBO-register op 10 januari 2020 in werking te laten treden. Momenteel is het wetsvoorstel nog in behandeling bij de Eerste Kamer en deze wordt op 28 januari verder in behandeling genomen. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar van 2020 laten ingaan.