Blog

Corona maatregelen Everest Notariaat

Everest Notariaat doet er alles aan om de dienstverlening aan u door te laten gaan in deze bijzondere tijd. We willen persé dat u toegang houdt tot de notariële diensten, want die kunnen zekerheid geven in onzekere tijden. Natuurlijk volgen wij in ons beleid rond het Coronavirus (Covid-19) de richtlijnen van het RIVM. Heeft u binnenkort een afspraak met kantoor? Zo gaan wij daar mee om:

Negatieve rente…..ook voor mensen zonder een miljoen

Het is begrijpelijk dat banken die grote kosten maken voor het parkeren van gelden bij de Europese Bank, deze kosten doorberekenen aan cliënten. Het is sympathiek dat particulieren hierbij worden ontzien. Slechts bij een hoog saldo op een privérekening wordt ook aan hen een negatieve rente in rekening gebracht.

Quarantaine testament

Enkele mensen moeten de griep of de kans daarop in afzondering ondergaan. Je hebt dan dagenlang de tijd om na te denken. Stel je voor dat je met spoed een testament wilt maken maar je mag je (zieken)huis niet uit?

Verruiming verbod rechtspersonen

Op 18 december 2019 is een wetsvoorstel ingediend waarmee het verbieden van rechtspersonen wordt verruimd. Hiermee wil de wetgever het makkelijker maken om rechtspersonen die tegen de openbare orde ingaan te verbieden.