Blog

Administratievoorwaarden niet in beton gegoten

Onlangs is er een opmerkelijke uitspraak geweest met betrekking tot het verlangen van een enig certificaathouder richting een betreffend stichting administratiekantoor (“STAK”) om tot decertificering van aandelen over te gaan.

Erfpachtcanon, hoe te kapitaliseren?

Bij koop en levering van een recht van erfpacht waarbij de erfpachtcanon niet eeuwigdurend is afgekocht, is veel discussie over de vraag hoe de waarde van deze canon berekend moet worden.