Blog

Turboliquidatie: op weg naar meer transparantie

Als gevolg van de coronacrisis wil de Minister voor Rechtsbescherming een tijdelijke wijziging aanbrengen omtrent de turboliquidatie met als doel meer transparantie, het verbeteren van de rechtsbescherming van schuldeisers en het efficiënter bestrijden van misbruik.

Digitaal oprichten van een B.V.

We hebben in eerdere blogs al aandacht besteed aan de Europese richtlijn die het mogelijk maakt om een besloten vennootschap (B.V.) volledig digitaal op te richten.
Inmiddels is het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.