Blog

De HVJEU UBO-uitspraak: vragen over de analyse en opvolging beantwoord

De uitspraak van het Europese Hof van Justitie inzake het UBO-register van 22 november 2022 zal leiden tot zwaardere eisen aan de toegang tot de informatie uit het UBO-register. Het kabinet verwacht rond de zomer 2023 een spoedwet te kunnen indienen die deze beschermende maatregelen zal verwezenlijken.

De VOF: gevolgen van uittreden/overlijden van een vennoot

In deze blog leest u meer over de specifieke situatie waarin een van de zakenpartners in de VOF uittreedt of komt te overlijden, wat er gebeurt met de overdracht van zijn aandeel in de gezamenlijke onderneming. Daarbij bespreken we ook wat de eventuele voordelen zijn van samenwerken in een BV in deze situatie.

Gevolgen voor vergunningen bij fusies en splitsingen

In bepaalde ondernemingen zijn vergunningen essentieel voor de uitoefening van hun activiteiten.
In geval van een fusie of splitsing van een dergelijke onderneming is het vaak wenselijk dat de bestaande vergunningen in eigendom overgaan op de verkrijgende vennootschap. In onze blog leest u hoe dat in zijn werk gaat.

Wet modernisering personenvennootschappen

In dit blog leest u meer over de ontwikkelingen inzake het wetsvoorstel modernisering personenvennootschappen met een advies over het tweede voorontwerp door de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (‘GCV’).