In onze blog van 19 mei 2022 gaven wij u de laatste updates ten aanzien van het implementeren van de Europese richtlijn 2019/1151/EU.

Op 1 juni heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel digitaal oprichten bv (DOBV) aangenomen, in lijn met de bepalingen uit de richtlijn. Deze wet maakt het online oprichten van een BV mogelijk, waarbij oprichters zich niet fysiek hoeven te melden bij de notaris. Identificatie, bespreking van de akte en ondertekening kunnen middels videobellen plaatsvinden.

Implementatie richtlijn vertraagd
De lidstaten moesten de richtlijn eigenlijk 1 augustus 2021 al hebben geïmplementeerd.

De richtlijn maakte een verlenging van één jaar van deze termijn mogelijk, waar Nederland ook gebruik van heeft gemaakt. De implementatie liep opnieuw vertraging op, toen de Kamercommissie van Justitie en Veiligheid besloot dat het wetsvoorstel eerst plenair behandeld moest worden.

Huidige stand van zaken
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel digitaal oprichten BV op 1 juni aangenomen.

Op dit moment is het voorstel in behandeling bij de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid. De leden van de commissie hebben tot 20 juni de tijd kenbaar te maken dat zij een schriftelijke voorbereiding wensen. Als hier geen gebruik van wordt gemaakt, brengt de commissie een blanco eindverslag uit, wat wil zeggen dat zij geen opmerkingen of vragen heeft over het wetsvoorstel.

Het voorstel zal dan op 27 juni door de Eerste Kamer worden aangenomen, waarna de wet naar verwachting per 1 januari 2024 kan worden ingevoerd.

Vanaf het moment van invoeren kunnen notarissen gebruik maken van een platform dat digitaal passeren mogelijk maakt.