In onze blog van 11 mei bespraken wij een aantal wijzigingen die de Tweede Kamer wilde doorvoeren in de bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (BOR) en de doorschuifregeling voor het aanmerkelijk belang (DSR). Het kabinet wachtte toen nog op een vervolgonderzoek over de voorgestelde maatregelen.

De conclusies uit dit onderzoek, opgenomen in een brief van de staatssecretaris van Financiën, zullen wij hieronder kort bespreken.

Voorgestelde wijzigingen onveranderd
In de beslisnota bij de brief lezen we dat er op basis van het onderzoek geen nieuw beleid is gevormd ten opzichte van de voorgestelde maatregelen in de Voorjaarsnota. Voor een nadere bespreking verwijzen wij u dan ook graag naar onze eerdere blog.

De staatssecretaris vat de acht maatregelen als volgt samen:

 1. De vrijstelling in de BOR wordt aangepast, zodat vanaf 2025 100% van de goingconcernwaarde tot € 1,5 miljoen wordt vrijgesteld, en 70% van het meerdere;
 2. De 5% doelmatigheidsmarge voor de BOR en DSR wordt afgeschaft;
 3. Bedrijfsmiddelen die zowel voor andere dan de bedrijfsdoeleinden van de onderneming als zakelijk worden gebruikt (zoals privédoeleinden), kwalificeren slechts voor de BOR en DSR voor zover deze voor bedrijfsdoeleinden in de onderneming worden gebruikt;
 4. Toegang tot de BOR en DSR wordt beperkt tot reguliere aandelen met een minimaal belang van 5% in het geplaatste kapitaal;
 5. De dienstbetrekkingseis in de DSR vervalt;
 6. De BOR en DSR kunnen bij schenking slechts worden toegepast als de verkrijger minimaal 21 jaar is;
 7. De bezits-en voortzettingseis in de BOR worden versoepeld;
 8. Constructies (rollator-investeringen en dubbel-BOR) in de BOR worden aangepakt.

  Voorlopige ingangsdata
  In de brief heeft de staatssecretaris voorlopige ingangsdata van de maatregelen bekend gemaakt. Maatregelen 1, 2, 3, 5, en 6 moeten onderdeel worden van het belastingplan voor 2024 en ingaan op 1 januari 2025; maatregelen 4, 7 en 8 moeten onderdeel worden van het belastingplan van 2025 en ingaan op 1 januari 2026.