Op 15 november 2023 is de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden, en deze brengt aanzienlijke veranderingen met zich mee voor de wijze waarop vennootschappen kunnen worden ontbonden en geliquideerd.

In deze blog wordt uitgelegd hoe de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie werkt en wat de gevolgen zijn van de inwerkingtreding van deze wet.

Wat is turboliquidatie?
Turboliquidatie is een snelle en zelf geïnitieerde ontbindingsprocedure voor vennootschappen. Het unieke aspect hierbij is dat het mogelijk is zonder vereffening, op voorwaarde dat er geen activa meer aanwezig zijn op het moment van ontbinding. Hierdoor kan een vennootschap direct worden uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel, zonder de tussenkomst van een rechter.

Waarom de nieuwe wetgeving?
In de praktijk is gebleken dat turboliquidatie kwetsbaar is voor misbruik, vooral wanneer vennootschappen ophouden te bestaan met nog lopende verplichtingen. De kritiek concentreerde zich voornamelijk op het gebrek aan controlemechanismen rondom de positie van schuldeisers en jaarrekeningverplichtingen. Met de invoering van de Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wordt getracht deze kritiek aan te pakken door de transparantie te vergroten.

Praktische implicaties voor ondernemers
Ondernemers die gebruik willen maken van de turboliquidatie moeten zich bewust zijn van de nieuwe eisen. Binnen veertien dagen na ontbinding moet het bestuur een balans, een staat van baten en lasten, en andere relevante documentatie deponeren bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daarnaast moet het bestuur schriftelijk melding maken aan eventuele schuldeisers. Het niet voldoen aan de verantwoordingsverplichting wordt aangemerkt als een economisch delict.

Bestuursverbod als beschermingsmechanisme
Een belangrijk aspect van de nieuwe wet is de uitbreiding van het civielrechtelijk bestuursverbod. Dit is bedoeld om malafide ontbindingen zonder baten tegen te gaan en biedt de mogelijkheid om maatregelen op te leggen aan bestuurders die herhaaldelijk misbruik maken van de turboliquidatie.

Een tijdelijke regeling
De Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie wordt geïntroduceerd als een tijdelijke regeling van twee jaar met de mogelijkheid tot verlenging. Op 5 juli 2023 is de wet gepubliceerd in het Staatsblad, en vanaf 15 november 2023 was deze van kracht.

Wij begrijpen dat deze veranderingen vragen kunnen oproepen bij ondernemers. Onze specialisten staan klaar om te adviseren en te assisteren bij de liquidatie van je onderneming. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie.