Het is onderhand meer dan duidelijk dat de coronacrisis een grote impact heeft op het bedrijfsleven. Ondernemers zien een faillissement steeds dichterbij komen en proberen met man en macht het hoofd boven water te houden. Om ondernemers tegemoet te komen, biedt de overheid een pakket met steunmaatregelen aan. Voor sommige ondernemers is dit voldoende om weer even vooruit te kunnen, maar hoe lang mag je doorgaan met ondernemen zonder een stabiel toekomstperspectief?

Bestuurdersaansprakelijkheid
Een bestuurder die te lang doorgaat met het voortzetten van zijn onderneming, terwijl een faillissement onvermijdelijk is, loopt het risico om persoonlijk aansprakelijk gesteld te worden voor de schulden van de onderneming. Volgens vaste rechtspraak van de Hoge Raad is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid indien geen redelijk denkend bestuurder onder dezelfde omstandigheden op dezelfde manier zou hebben gehandeld. Wanneer is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur en waar ligt de grens?

Gerechtelijke uitspraken
Het gerechtshof heeft zich ten tijde van de kredietcrisis al uitgesproken over soortgelijke situaties. In de ene uitspraak was de conclusie dat het bestuur niet aansprakelijk was, in de andere uitspraak werd wel tot bestuurdersaansprakelijkheid geconcludeerd.

 

Zonder al te diep op de rechtsfeiten in te gaan, kan gesteld worden dat het handelen van bestuurders geen aansprakelijkheid oplevert zolang er nog zicht is op overleving. Daarbij is het van belang dat de administratie op orde is en de keuzes van de bestuurders voldoende zijn toegelicht in bestuursverslagen.

Als daaruit blijkt dat er constant is gezocht naar mogelijkheden om het resultaat te verbeteren en dat de onderneming niet tegen beter weten in is voortgezet, is er een grote kans dat er geen sprake zal zijn van bestuurdersaansprakelijkheid.

Zaken op orde
Zorg als bestuurder in tijden van crisis dus dat de administratie op orde is, dat de jaarrekeningen tijdig zijn vastgesteld en gedeponeerd en stel bestuursverslagen op waarin de overwegingen van het bestuur zijn vastgelegd.

Is het duidelijk dat de onderneming de crisis niet zal overleven, dat schuldeisers niet meer betaald kunnen worden en dat de schulden alleen maar zullen oplopen bij het voortzetten van de onderneming? Overweeg dan toch om een faillissement aan te vragen en voorkom bestuurdersaansprakelijkheid. Een faillissement is immers al vervelend genoeg.