Op grond van een Europese richtlijn moet het vanaf 1 augustus 2021 mogelijk zijn om volledig online een besloten vennootschap (BV) op te richten.
Uitstel
Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft echter meer tijd nodig om het wetgevingstraject zorgvuldig af te ronden. Volgens de Europese richtlijn is uitstel mogelijk tot maximaal 1 jaar. Het ministerie heeft aangegeven van deze uitstelmogelijkheid gebruik te maken met de ambitie om zo snel mogelijk na 1 augustus 2021 alsnog de richtlijn te implementeren.

Voorbereidingen notariaat
De notariële beroepsorganisatie KNB gaat door met het ontwikkelen van het centraal digitaal passeerplatform en zorgt dat het klaar staat op 1 augustus 2021. Zodat het notariaat op elk moment kan starten met het veilig en gebruiksvriendelijk digitaal oprichten van een bv.

Voor meer informatie over het digitaal oprichten van een bv, verwijzen wij u graag naar onze eerdere blog.