In een uitgebreid artikel doet de NRC verslag van de manier waarop vermogende families goede doelen steunen. Zij doen dit dikwijls door middel van een stichting. Stel je voor dat u ook structureel geeft aan goede doelen, zou dat dan ook slimmer kunnen?

Het geven via een stichting (of vereniging) kent twee stappen. Eerst geeft u het aan de stichting en vervolgens geeft de stichting het weg. Als de stichting een zogenaamde ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) is dan zijn de giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Het oprichten van een stichting kost geld en het vinden van goede bestuurders is soms lastig. Het is de bedoeling dat er kundige en objectieve bestuurders in de stichting actief zijn die geen familie van elkaar zijn. Ook moet een ANBI elk jaar de jaarstukken publiceren op het internet. U moet er rekening mee houden dat uw giften zichtbaar worden voor degene die de jaarslagen van de stichting opzoekt op het internet. Vindt u een eigen stichting te duur of te bewerkelijk dan moet u niet aan een stichting beginnen. Wel kunt u dan aankloppen bij een bestaande stichting om bijvoorbeeld een fonds op naam op te richten. U maakt dan gebruik van de faciliteiten van een professionele ANBI om uw giften te structureren.

De maximale giftenaftrek krijgt u als u schenkt aan een ANBI door middel van een periodieke schenking. Dit kan natuurlijk ook als u zonder tussenkomst van een andere stichting geeft aan goede doelen. Wie minimaal vijf jaar lang dezelfde gift schenkt, kan de gift onbeperkt aftrekken van het inkomen. Dit levert geen (of minder) voordeel op als u niet alle giften doet via een periodieke schenking. Het voordeel is het grootst als u meer dan 10% van uw inkomen weggeeft, de gewone aftrek is namelijk beperkt tot 10 % van uw inkomen.

Heeft u de smaak te pakken en wilt u alles weggeven wat u hebt? Dat is mooi maar misschien niet zo verstandig. Als u kinderen heeft dan hebben zij recht op een deel van uw vermogen en kunnen zij grote schenkingen ook na uw overlijden nog ongedaan maken. Ook moet u voorkomen dat u (of uw partner) zelf niet voldoende vermogen overhoudt om van te leven of eventueel goede hulp en zorg te betalen.

Het opnemen van een goed doel in uw testament kan er trouwens voor zorgen dat de langstlevende veel minder erfbelasting hoeft te betalen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.

Als notaris denken we graag mee over de manier waarop u slim kunt geven en leven.

https://www.nrc.nl/nieuws/2017/05/04/rijke-families-gaven-in-2015-een-kwart-miljard-weg-a1557172