Op dinsdag 10 december heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de implementatie van het UBO-register.

Het voornemen was om het UBO-register op 10 januari 2020 in werking te laten treden. Deze geplande invoering wordt niet gehaald. Momenteel is het wetsvoorstel nog in behandeling bij de Eerste Kamer en deze wordt op 28 januari verder in behandeling genomen. Het kabinet wil het UBO-register nu in het voorjaar van 2020 laten ingaan.

Meer dan 1,5 miljoen organisaties krijgen in 2020 te maken met het UBO-register. UBO staat voor Ultimate Benficial Owner, ofwel uiteindelijk belanghebbende van een organisatie. Dit zijn de personen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een organisatie. Denk aan personen die meer dan 25% van de aandelen hebben in een besloten vennootschap. Of personen die meer dan 25% direct of indirect belang hebben in een vof of maatschap. Ondernemingen en rechtspersonen zijn in 2020 verplicht om hun (in)directe eigenaren te registreren in het UBO-register.

Het register zal gehouden worden door de Kamer van Koophandel. Ondernemingen en rechtspersonen die voor de invoering van het UBO-register zijn opgericht dienen binnen 18 maanden na invoering van het UBO-register een UBO aan te melden bij de Kamer van Koophandel. Ondernemingen en rechtspersonen die op of na de invoering van het UBO-register worden opgericht moeten binnen 8 dagen een UBO aanmelden bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur van de betreffende entiteit is verantwoordelijk voor de uitvoering van voornoemde.

Voor de verdere inhoud van de UBO-wetsvoorstellen verwijs ik graag naar onze eerdere blogs over dit onderwerp.