In financieel onzekere tijden zien we regelmatig dat ondernemers ervoor kiezen om boekjaren van ondernemingen (BV / NV) te wijzigen / te verlengen. Het wijzigen van een boekjaar kan een uitkomst zijn om verliesverrekeningen te optimaliseren en meer te kunnen afschrijven op gedane investeringen.

In financieel onzekere tijden zien we regelmatig dat ondernemers ervoor kiezen om boekjaren van ondernemingen (BV / NV) te wijzigen / te verlengen. Veel ondernemingen realiseren acuut minder omzet, maken meer kosten en moeten meer investeren gedurende een crisis, zoals waar we momenteel mee te maken hebben. Het wijzigen van een boekjaar kan een uitkomst zijn om een verliesverrekening te optimaliseren en meer te kunnen afschrijven op gedane investeringen.

Regulier boekjaar
Een boekjaar is de periode waarover het financieel verslag wordt gegeven. Dit verslag bestaat uit het opmaken van de jaarrekening, het bestuursverslag en het doen van aangifte (vennootschapsbelasting).

In principe is, op grond van artikel 2:10a van het Burgerlijk Wetboek, een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar, tenzij in de statuten een ander boekjaar is vermeld. Op het moment dat het boekjaar is geëindigd dient de onderneming binnen vijf maanden haar jaarrekening op te stellen. Over de winst van het boekjaar moet vervolgens vennootschapsbelasting worden betaald.

Verlengen van een boekjaar
Kent een onderneming een gebroken boekjaar, bijvoorbeeld lopend van 1 juli tot en met 30 juni, en je wenst het boekjaar te wijzigen naar een kalenderjaar, dan wordt het huidige lopende boekjaar een lang boekjaar, namelijk van 18 maanden. Deze extra zes maanden kunnen worden toegevoegd aan éénzelfde boekjaar.

Door middel van het verlengen van het huidige boekjaar kan een onderneming haar verliezen optimaal verrekenen, meer afschrijven op gedane investeringen en tevens het betalen van de vennootschapsbelasting uitstellen, hetgeen kan helpen in financieel onzekere tijden.

Iedere onderneming is in de gelegenheid om haar boekjaar te wijzigen, mits de onderneming haar boekjaar geregeld afsluit. De onderneming dient hiervoor alleen haar statuten gedeeltelijk aan te passen.

Heeft u vragen met betrekking tot het verlengen van uw boekjaar dan vernemen wij dit graag.