Langdurig uitstellen van belastingheffing in box 2 door te lenen van de eigen vennootschap wordt vanaf 2023 minder vergaand aangepakt dan aanvankelijk de bedoeling was. Dit blijkt uit een wijziging van het wetsvoorstel door de staatssecretaris van Financiën, Marnix van Rij.

Kort gezegd moet het wetsvoorstel voorkomen dat ondernemers via de eigen BV belastingheffing in box 2 uitstellen of zelfs afstellen.

Verhoging grensbedrag
Dit wordt gedaan door in box 2 inkomstenbelasting te heffen over schulden van de aanmerkelijk belang houder aan zijn vennootschap. Aanvankelijk was het voorstel bij schulden van meer dan € 500.000 aan de eigen vennootschap, het meerdere als fictief regulier voordeel te belasten.

In het coalitieakkoord is afgesproken dit grensbedrag te verhogen. Het maximumbedrag dat belastingvrij mag worden geleend is verhoogd naar
€ 700.000, dit geldt voor de aanmerkelijk belanghouder en zijn partner gezamenlijk.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen we u graag naar onze eerdere blog.