De minister voor Rechtsbescherming heeft aan de Tweede en Eerste Kamer laten weten dat het voornemen er is om de noodwet met ingang van 1 februari 2023 niet meer te verlengen.

De afgelopen twee jaar hebben we gebruik kunnen maken van de tijdelijke noodwet COVID-19.

Akte tekenen op afstand
In tijden van oplopende coronabesmettingen en situaties waarin cliënten niet naar de notaris kunnen komen, maakt deze tijdelijke noodwet het onder andere mogelijk om op afstand een testament of een hypotheekakte (of -volmacht) te passeren.

Voorzieningen voor rechtspersonen
Daarnaast biedt de wet voorzieningen voor vergaderingen en financiële verslaglegging bij organisaties. In eerdere blogs hebben we regelmatig bericht over de mogelijkheden om de algemene vergadering van aandeelhouders digitaal te houden.

De afgelopen jaren is de werkingsduur van de noodwet regelmatig verlengd, steeds met een periode van twee maanden.

Noodwet niet verlengd
De minister voor Rechtsbescherming heeft aan de Tweede en Eerste Kamer laten weten dat het voornemen er is om de noodwet met ingang van 1 februari 2023 niet meer te verlengen.

De voorzieningen zoals een digitale vergadering van aandeelhouders komt daarmee dan ook te vervallen. Volgens de minister geven de huidige omstandigheden geen aanleiding om de noodwet nogmaals te verlengen, ook niet wanneer het aantal coronabesmettingen verder zou oplopen. Wel maakt hij het voorbehoud dat bij ingrijpende verandering van omstandigheden toch besloten kan worden de wet alsnog verder te verlengen.

Met deze aankondiging komt de minister tegemoet aan de eerdere toezegging om tijdig, ten minste twee maanden van te voren, te laten weten dat de voorzieningen worden beëindigd, zodat belanghebbenden zich daarop kunnen voorbereiden.