De UBO-wetgeving is meer dan eens onderwerp van gesprek geweest in onze blogs. Afgelopen week is er opnieuw “vooruitgang” geboekt op het gebied van invoering van het UBO-register. Op donderdag 4 april heeft minister Hoekstra het wetsvoorstel om het UBO-register te implementeren bij de Tweede Kamer ingediend. Vanaf januari 2020 zal het UBO-register in Nederland in werking treden

Het doel van het UBO-register is tegengaan van economische criminaliteit. Daartoe dienen juridische entiteiten hun uiteindelijk belanghebbenden (Ultimate Beneficial Owners) in het register in te schrijven. Hierdoor ontstaat meer duidelijkheid over wie uiteindelijk de touwtjes in handen heeft in de onderneming. Criminele praktijken, zoals witwassen of het financieren van terrorisme, kunnen dan beter opgespoord worden. Voor een uitgebreide uitleg over de invulling van de UBO-definitie verwijs ik graag naar onze blog van 12 juli 2018.

Regelgeving inzake het register wordt opgenomen in de Handelsregisterwet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op economische delicten. De Kamer van Koophandel zal het register gaan beheren. Juridische entiteiten zijn zelf verantwoordelijk voor het beschikken over voldoende informatie over hun UBO’s en het doorgeven hiervan aan de Kamer van Koophandel. Een deel van deze informatie, zoals de naam en het economisch belang van de UBO, worden via het register openbaar. Er zijn echter wel waarborgen opgesteld om de privacy en de persoonlijke levenssfeer van de UBO te beschermen.

Dit wetsvoorstel geldt echter niet voor trusts. Zij zullen het moeten doen met een afzonderlijk UBO-register. Naar verwachting zal het implementatiewetsvoorstel hierover verschijnen in juli 2019.