De invoering in Nederland van het zogenaamde “UBO-register” is uitgesteld. Het ministerie van Financiën liet op 23 juni 2017 weten dat het wetsvoorstel pas in de tweede helft van 2017 wordt verwacht.

Het UBO-register vloeit voort uit de Europese vierde anti-witwasrichtlijn.  Deze richtlijn is op 26 juni 2017 geïmplementeerd in de lidstaten. Deze deadline voor het invoeren van het UBO-register heeft Nederland dus niet gehaald. Eerder dit jaar, op 31 maart 2017, werd al wel een concept wetsvoorstel ingediend ter consultatie.

Everest Legal houdt de stand van zaken met betrekking tot het UBO-register nauwlettend in gaten en heeft hier eerder over geschreven in dit artikel.

Het UBO-register is een nieuw register waarin informatie omtrent ultimate benificial owners van vennootschappen zal worden opgenomen en openbaar zal worden gemaakt. Mocht u willen weten welke gegevens van u en de betrokken vennootschappen worden gepubliceerd, zoals het er nu naar uitziet? Everest Legal informeert u graag.