Het was een lieve oma. Ze had nog nooit rood gestaan en alle rekeningen werden op tijd betaald. Met kerst gaf ze alle kleinkinderen een vijfguldenmunt en later een eurobriefje. Ze had een gevulde spaarrekening en een eigen huis. Toch bleek ze na haar overlijden eigenlijk failliet te zijn. Hoe kan dat?

 Haar echtgenoot was overleden in 1988. In het testament van opa stond dat het hele vermogen het eigendom werd van oma. De drie kinderen kregen als erfdeel van hun vader een vordering op oma met rente. Die rente was wel 10 % per jaar. De vordering van elk kind was dus wel vier keer zo groot geworden inclusief rente. De waardestijging van het huis kon niet verhinderen dat de schuld aan de kinderen groter was geworden dan de waarde van het bezit. Oma had geen groot pensioen en had een beetje ingeteerd op het spaargeld.

Het bezit van oma was per saldo negatief (vanwege de grote schuld aan de kinderen). Dit kan zorgen voor een onverwachtse ramp als niet alle erfgenamen de nalatenschap voorzichtig (beneficiair) aanvaarden. Ook als één van de kinderen voor de langstlevende overlijdt, wordt het ingewikkeld.

Je kunt dan als erfgenaam bijvoorbeeld gedwongen worden om een hoge schuld aan je broer of zus te betalen. Per saldo ben je dan armer geworden van oma’s erfenis.

Denk niet te snel dat er niets bijzonders speelt en neem even de tijd om de erfenis met een notaris te bespreken. Deze controleert ook altijd of er misschien toch een (nieuw) testament is gemaakt. Daarna kun je de erfenis vaak wel zelf afwikkelen. Maar laat het eerst even controleren …. bij de notaris.

We denken graag even met u mee!