Op 6 maart jl. heeft minister Henk Kamp van Economische Zaken een wetsvoorstel tot wijziging van de Handelsregisterwet 2007 ingediend bij de Tweede Kamer. Naar aanleiding van een evaluatie van de Handelsregisterwet 2007 in 2012 worden er diverse wijzigingen voorgedragen van de Handelsregisterwet, waarbij ook de rol van de Kamer van Koophandel (KvK) wordt versterkt in het kader van bestrijding van fraude.

Het wetsvoorstel biedt de KvK een wettelijke basis om signalen die duiden op bepaalde vormen van malafide handelen direct door te geven aan toezichthouders of opsporingsinstanties, met eveneens een uitwerking naar het opleggen van civielrechtelijke bestuursverboden in het Handelsregister. Ook worden de regels voor de ontbinding van rechtspersonen gemoderniseerd.

Natuurlijke personen Nieuw is ook de autorisatie van bestuursorganen om in het Handelsregister te mogen zoeken op natuurlijke personen. Het wetsvoorstel biedt ook voor notarissen de mogelijkheid om te zoeken naar natuurlijke personen, met als doel het nog beter kunnen verrichten van de wettelijke taken.

Centraal aandeelhoudersregister Het onderdeel in het wetsvoorstel over het integreren van het centraal aandeelhoudersregister in het Handelsregister is komen te vervallen. De regering heeft de ontwikkeling van het centraal aandeelhoudersregister aangehouden totdat het register van ultimate beneficial owners (UBO-register) verder is uitgedacht. De ontwikkeling van het UBO-register is een dwingendrechtelijke Europese verplichting, waaraan een implementatietermijn hangt en daardoor heeft het UBO-register prioriteit ten opzichte van het centraal aandeelhoudersregister. Inmiddels is er wel een initiatiefwetsvoorstel tot instelling van een centraal aandeelhoudersregister bij de Tweede Kamer ingediend.