De regeling van de gemeenschap van goederen gaat veranderen. Waarschijnlijk gaat de wetswijziging in per 1 januari 2018. De wijziging houdt onder meer dat niet meer alle goederen automatisch in de gemeenschap van goederen vallen. Nu valt vrijwel alles nog in een gemeenschap van goederen. Hierop zijn nu al uitzonderingen bijvoorbeeld als in een testament is bepaald dat de erfenis niet in de gemeenschap valt.

Volgens de huidige wet valt een erfenis dus automatisch in een eventuele gemeenschap van goederen. Om te voorkomen dat (na een scheiding) een (ex-)echtgenoot een deel van de erfenis krijgt, dient u in een testament een zogenaamde uitsluitingsclausule op te nemen. De erfenis zal dan niet in de gemeenschap van goederen vallen, maar het privé-eigendom van de erfgenaam zijn.

De wijziging van de wet houdt in dat erfenissen niet meer automatisch in de gemeenschap van goederen vallen, maar privé-eigendom zijn.

Is het opnemen van een uitsluitingsclausule in uw testament nog nodig?

Ja, het is nog steeds slim om een uitsluitingsclausule op te nemen in uw testament wanneer u wilt voorkomen dat de erfenis in de gemeenschap van goederen valt:

  1. Van de algehele gemeenschap van goederen kan namelijk afgeweken worden door middel van huwelijkse voorwaarden. Echtgenoten kunnen nog steeds door middel van huwelijkse voorwaarden afspreken dat ook erfenissen in de gemeenschap van goederen vallen. Echtgenoten vergroten op deze manier de reikwijdte van de gemeenschap van goederen ten opzichte van het wettelijk systeem. Wanneer een dergelijke bepaling (zonder dat u het weet) in de huwelijkse voorwaarden is opgenomen, valt de erfenis zonder uitsluitingsclausule in de gemeenschap van goederen.
  2. Bovendien geldt het huidige stelsel alleen voor huwelijken die gesloten zijn voor 1 januari 2018. Bij wie voor 1 januari 2018 is getrouwd, zal de erfenis zonder uitsluitingsclausule in de gemeenschap van goederen vallen.

Heeft u al een testament en is de ondertekening al meer dan vijf jaar geleden? Dan is het verstandig om deze te bespreken met Jasper Nobel van Everest Notariaat. Misschien heeft u nog geen executeur benoemd of kan er door aanpassing van het testament nog erfbelasting worden bespaard!