Om de ambities van ondernemingen met een maatschappelijk of sociaal doel optimaal te behalen, is een wetsvoorstel ingediend waarin een aparte juridische ondernemingsvorm wordt geïntroduceerd. 

De BVm
Met de maatschappelijke BV (BVm) wordt beoogd sociale ondernemingen beter te (h)erkennen, zodat het maatschappelijk ondernemerschap beter wordt georganiseerd en gestimuleerd.

De nieuwe juridische vorm is relevant voor ondernemers en organisaties die zich inzetten voor maatschappelijke en sociale doelen. Daarbij kan gedacht worden aan vraagstukken met betrekking tot zorg, onderwijs, veiligheid en klimaat.

In onze eerdere blog van 31 augustus 2020 wordt nader ingegaan op de eisen die gesteld worden aan een sociale onderneming.

Afzonderlijke wet BVm
Uit het wetsvoorstel blijkt dat de BVm geen plekje krijgt in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, maar in een afzonderlijke Wet BVm wordt verankerd. Dat betekent echter niet dat er sprake is van een nieuwe rechtsvorm. De BVm is een afzonderlijk type BV die aan dezelfde civiele en fiscale regels moet voldoen als een reguliere BV. Hiermee wordt ook duidelijk gemaakt dat de Wet BVm alleen van toepassing is op maatschappelijke BV’s, en dus niet op andere rechtspersonen met een maatschappelijk of sociaal doel.

Maatschappelijk doel boven winstdoelstelling
Verder blijkt uit het wetsvoorstel dat er geen absolute winstklem geldt. Ondernemingen mogen wel winst maken, maar het maatschappelijke doel zal ten alle tijden boven de winstdoelstelling geplaatst worden. De gemaakte winst zal dus zo veel mogelijk ten behoeve van het maatschappelijke doel moeten worden gebruikt. Daarnaast dienen de maatschappelijke resultaten openbaar vastgelegd te worden in maatschappelijke jaarverslagen of bestuursverslagen. Een ander punt van aandacht uit het wetsvoorstel BVm ziet op het overschot bij ontbinding van de BVm. Het batig saldo dient bestemt te worden voor een andere BVm of een andere rechtspersoon met een maatschappelijk of sociaal doel.

Rol van de notaris
Bij de verkrijging van de status van een BVm is een rol weggelegd voor de notaris. De bestuurders van de onderneming moeten namelijk voor een notaris verklaren dat de Wet BVm van toepassing is en hun statuten hierop aanpassen. Vervolgens is het aan de notaris om te verklaren dat de bestuurders inderdaad hebben uitgesproken dat de Wet BVm van toepassing is en dat de statuten in overeenstemming zijn met de bepalingen uit deze wet.

Het wetsvoorstel is in de week van 8 maart in internetconsultatie gegaan. Het is mogelijk om tot 30 april 2021 op het consultatiedocument te reageren.