De tijdelijke wet COVID-19 maakt het mogelijk om de algemene vergadering van aandeelhouders digitaal te houden.

Statutaire bepalingen ten aanzien van het fysiek bijeenkomen van de aandeelhoudersvergadering kunnen op grond van de noodwet buiten toepassing worden gelaten.

Verlenging tot 1 oktober 2020
In eerste instantie zou de noodwet vervallen op 1 september 2020, maar aan het einde van augustus is besloten dat de wet in ieder geval nog tot 1 oktober 2020 van kracht blijft. De verwachting is dat vóór 1 oktober 2020 tot nog een verlenging zal worden besloten.

Het verlengen van de werkingsduur van de noodwet is onbeperkt mogelijk, steeds voor een maximumperiode van twee maanden.

Termijn jaarrekening niet verlengd
De termijn voor het opmaken van de jaarrekeningen van beursvennootschappen wordt niet verlengd. Dat betekent dat voor beursvennootschappen de termijn van vier maanden blijft bestaan. Indien het door de coronacrisis niet lukt om de financiële verslaggeving op tijd in orde te krijgen, is de kans groot dat daar coulant mee om wordt gegaan.

Voor de verdere spelregels en mogelijkheden ten aanzien van de digitale aandeelhoudersvergadering verwijs ik graag naar onze eerdere blog over dit onderwerp van 15 mei 2020.