Wanneer u voor uw organisatie nog niet de UBO’s (Ultimale Benificial Owner) heeft geregistreerd, riskeert u een boete.

Waarschuwing
Vanaf april 2022 stuurt het Bureau Economische Handhaving (BEH), onderdeel van de Belastingdienst, een waarschuwing aan organisaties die nog niet hun UBO’s hebben geregistreerd. Wanneer organisaties daaraan binnen 2 weken geen gehoor hebben gegeven, kunnen zij een boete of dwangsom opgelegd krijgen.
Deze organisaties zijn namelijk in overtreding. De boete is maximaal 22.500 euro, voor een dwangsom geldt geen maximumbedrag.

KVK informeert BEH
Het BEH ontvangt de informatie over niet geregistreerde UBO’s van de Kamer van Koophandel (KVK). Dat is de beheerder van het UBO-register. Ook onvolledige of onjuiste registraties geeft de KVK door aan het BEH.

Deadline 27 maart 2022
Begin dit jaar bleek dat veel organisaties hun UBO’s nog niet hebben geregistreerd. Vele haalden de deadline van 27 maart 2022 niet. Hierop kwam geen uitstel, aangezien de minister van Financiën, Sigrid Kaag, van mening was dat ondernemers voldoende tijd, 18 maanden, hebben gehad om de registratie op orde te krijgen.

Status vulling UBO-register
Op 27 maart 2022 waren van 673.963 juridische entiteiten de UBO’s geregistreerd in het UBO-register. Dat is ongeveer 37,7 procent van het totaal aantal registratieplichtige juridische entiteiten. De werkvoorraad van de Kamer van Koophandel is hierin nog niet meegeteld. De totale werkvoorraad was op 1 april 2022 ongeveer 400.000. De verwachting is dat hierdoor het registratiepercentage zal oplopen tot 59 procent.

UBO registratie wel ingediend, maar nog niet verwerkt
De notaris mag geen werkzaamheden verrichten voor juridische entiteiten waarvan UBO’s niet geregistreerd zijn in het UBO register. Echter, door oplopende verwerkingstijd bij de Kamer van Koophandel, heeft het ministerie van Financiën laten weten dat in ieder geval tot 1 september 2022 het volgende geldt:

In het geval dat een UBO-registratieplichtige entiteit de UBO-opgave heeft gedaan aan de KVK, maar deze nog niet is verwerkt door de KVK, kan de notaris volstaan met de vaststelling dat de UBO-opgave is gedaan (bijvoorbeeld aan de hand van een bevestigingsmail van de KVK), met de uitleg van de cliënt welke UBO-gegevens en onderliggende documentatie daarbij zijn opgegeven.

Meer weten?
Voor meer informatie over de UBO-wetgeving verwijzen wij u graag naar onze eerdere blogs.